הנדסאים וטכנאים בשוק העבודה בישראל

שם מגמת הלימוד מידע כללי על מגמת הלימוד אחוז העובדים במקצוע 2 אחוז העובדים במקצוע שהיו שבעי רצון מהתנאים במקום העבודה שכר כשנה מסיום הלימודים - במקצוע 1 שכר כחמש שנים מסיום הלימודים - במקצוע
הנדסה אזרחית:
מגמת משנה ניהול הבניה
מגמת משנה תכנון מבנים
סוגי הכשרה: הנדסאי
מקצוע רישוי
74% עניין בעבודה - 89%
ביטחון תעסוקתי - 77%
אפשרויות קידום - 70%
9,684 14,847
הנדסת מכונות:
מגמת משנה מכטרוניקה
מגמת משנה מערכות אנרגיה
מגמת משנה תכנון וייצור ממוחשב
מגמת משנה מערכות אנרגיה
סוגי הכשרה: טכנאי מוסמך והנדסאי 62% עניין בעבודה - 87%
ביטחון תעסוקתי - 79%
אפשרויות קידום - 59%
10,431 13,917
הנדסת חשמל סוגי הכשרה: טכנאי מוסמך והנדסאי מקצוע רישוי 72% עניין בעבודה - 86%
ביטחון תעסוקתי - 77%
אפשרויות קידום - 59%
10,533 13,609
הנדסה תעשייה וניהול:
מגמת משנה לוגיסטיקה
מגמת משנה ניהול מערכות טכנולוגיות
מגמת משנה מערכות ייצור
מגמת משנה ניהול האיכות
מגמת משנה שיווק וניהול
סוגי הכשרה: טכנאי מוסמך והנדסאי 39% 3 עניין בעבודה - 83%
ביטחון תעסוקתי - 85%
אפשרויות קידום - 69%
9,733 12,411
הנדסת תוכנה סוגי הכשרה: הנדסאי 56% עניין בעבודה - 83%
ביטחון תעסוקתי - 75%
אפשרויות קידום - 65%
6,939 12,314
הנדסת אלקטרוניקה:
מגמת משנה מחשבים
מגמת משנה מחשבים ותוכנה
מגמת משנה תקשורת
מגמת משנה תקשורת נתונים
סוגי הכשרה: הנדסאי 41.2% עניין בעבודה - 83%
ביטחון תעסוקתי - 80%
אפשרויות קידום - 54%
7,595 11,384
הנדסת מכונות מגמת רכב סוגי הכשרה: טכנאי מוסמך והנדסאי 54% עניין בעבודה - 89%
ביטחון תעסוקתי - 75%
אפשרויות קידום - 72%
8,211 10,761
אדריכלות ועיצוב פנים סוגי הכשרה: הנדסאי
מקצוע רישוי
69% עניין בעבודה - 88%
ביטחון תעסוקתי - 75%
אפשרויות קידום - 59%
5,462 8,066
1 מתוך: 'התפתחות שכרם של בוגרי מה"ט במסלול הנדסאים הקבלת נתוני סקרי בוגרים מהשנים 2008-2009 לקובץ מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי', אלון פורת, יחידת המחקר באגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. השכר הוצמד למדד מחירי הצרכן אוגוסט 2018. 2 מידע כללי על מגמת הלימוד, אחוז עובדים במקצוע ושביעות רצון מתנאי העבודה לקוחים מתוך: 'תעסוקה ושביעות רצון מלימודים בקרב בוגרי מסלול הנדסאים של מה"ט כשנתיים עד שלוש מסיום הלימודים (בוגרי 2013-2014)', אלון פורת, יחידת המחקר באגף אסטרטגיה תכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 3 על אף שיעורי תעסוקה נמוכים מהממוצע במקצוע (39.1% מול 60.1% ממוצע כללי) יש לציין כי רבע מקרב בוגרי תעשייה וניהול, שהצהירו שעובדים לא במקצוע הנלמד הועסקו במקום עבודתם כמנהלים או ראשי צוותים והם מהווים כ % 13מבוגרי מגמת תעשייה וניהול.