מינהל מחקר וכלכלה משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה משרד הכלכלה
דף הבית  |  הסברים והרחבה  |  אתר משרד הכלכלה  |  קישורים שימושיים
הנתונים בטבלה מתייחסים למגזר העסקי בלבד לשנת 2013.
לתשומת ליבכם, נתונים אלה אינם ניתנים להשוואה עם נתוני השנים הקודמות בשל שינויים בהגדרות ואופן הדגימה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
* לחיצה על החץ תשנה את מיון הטבלה עפ"י העמודה הנבחרת
* להורדת הטבלה כקובץ אקסל   לחץ כאן >>
* הנתונים המוצגים בטבלה מבוססים על סקר המעסיקים של מנהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה
 וסקר כוח אדם של הלמ"ס. הנתונים באתר יתעדכנו מעת לעת.
מקצוע (לא כולל מגזר ציבורי)
שכר
במשרה פנויה
(בש"ח)
מס' משרות
פנויות
משרות פנויות לפי מחוז
סה"כ
עובדים
במקצוע
מספר עובדים בפועל לפי מחוז
ציון
משוקלל
ירושלים
צפון
מרכז
דרום
ירושלים
צפון
מרכז
דרום
אגרונומים 9,415 18 0 0 18 0 876 82 207 505 82
אדריכלים 9,149 129 26 6 89 8 8,923 684 2,098 5,660 481
אופים וקונדוקטורים 5,038 297 42 40 156 59 10,717 1,790 4,100 3,343 1,484
אחיות 6,530 71 18 15 29 9 3,886 450 850 2,149 437
אחיות מוסמכות 7,879 688 117 262 240 69 33,530 4,384 12,306 12,184 4,656
אלקטרונאים 6,214 115 1 75 39 0 4,745 124 1,773 1,967 881
אקדמאים אחרים במדעי החברה 4,946 28 22 1 2 3 268 31 56 176 5
אקדמאים אחרים ברפואה 10,627 56 35 10 8 3 13,537 1,779 4,217 7,427 114
אקדמאים במדעי המחשב 23,739 502 5 11 466 20 31,870 2,267 2,846 25,564 1,193
אקדמאים במדעי הרוח 7,038 25 15 7 3 0 7,595 1,684 1,278 4,239 394
ביולוגים 8,212 17 1 9 7 0 6,296 590 1,488 3,631 587
בנאים 5,634 2,065 363 715 896 91 24,609 3,631 13,241 4,603 3,134
בקרים, פקחי טיסה, טייסים, ונווטים 17,300 38 0 0 38 0 1,311 167 108 954 82
ברזלנים 6,160 61 46 6 1 8 540 119 211 147 63
גרפיקאים 7,065 68 11 8 42 7 16,050 2,047 1,322 11,672 1,009
דיילים 4,571 297 0 0 297 0 2,737 421 500 1,503 313
דפסים 5,255 57 1 5 4 47 4,370 375 1,413 2,063 519
הנדסאי אלקטרוניקה 8,378 154 44 44 51 15 8,040 561 2,687 3,740 1,052
הנדסאי חשמל 6,846 57 15 9 25 8 3,700 153 1,217 1,822 508
הנדסאי כימיה 6,676 16 0 6 10 0 1,994 168 691 786 349
הנדסאי מחשבים ומתכנתים 14,477 302 58 185 0 59 70,155 6,625 11,003 46,686 5,841
הנדסאי מכונות 7,207 296 154 66 38 38 9,250 140 2,336 4,762 2,012
הנדסאי תעשייה וניהול 7,818 65 5 31 21 8 10,997 455 3,616 5,415 1,511
הנדסאים אזרחיים 6,338 379 40 21 256 62 8,384 739 2,655 3,753 1,237
זגגים 5,955 237 0 4 233 0 675 105 275 137 158
חדרנים 4,642 236 19 71 53 93 3,598 784 925 1,178 711
חייטים ותופרים לפי מידה 4,500 16 0 9 7 0 3,193 574 227 1,835 557
חצרנים 5,694 75 5 38 14 18 19,157 2,682 5,294 8,433 2,748
חשמלאי רכב 5,378 149 22 43 71 13 3,478 91 1,299 1,442 646
חשמלאים 6,336 1,836 413 808 372 243 28,312 3,341 9,871 9,717 5,383
טבחים 6,624 947 110 209 487 141 17,429 2,950 4,602 7,320 2,557
טייחים 5,120 502 191 90 188 33 2,665 587 1,041 724 313
טפסנים 5,148 1,504 661 420 130 293 5,688 17 5,105 130 436
כובסים 4,545 23 0 12 11 0 3,250 708 836 1,064 642
כורכים ביד 4,500 81 0 78 3 0 601 97 333 141 30
כימאים 8,984 66 24 15 16 11 3,759 288 883 2,385 203
כלכלנים 9,715 250 14 140 94 2 25,543 1,883 2,928 19,744 988
מדריכים חברתיים 5,761 71 5 3 60 3 12,232 1,313 4,180 5,095 1,644
מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 11,424 122 45 34 36 7 19,496 1,050 6,515 9,892 2,039
מהנדסי כימיה 8,298 15 0 6 6 3 964 74 356 431 103
מהנדסי מחשבים 22,855 1,650 61 591 897 101 16,989 1,042 5,160 9,772 1,015
מהנדסי מכונות 12,051 162 18 57 53 34 7,884 355 2,467 3,835 1,227
מהנדסי תעשייה וניהול 12,840 104 2 25 75 2 15,778 1,208 5,828 7,054 1,688
מהנדסים אזרחיים 12,337 641 262 130 152 97 11,487 1,343 3,948 4,565 1,631
מהנדסים אחרים 10,287 27 2 17 5 3 2,418 185 893 1,081 259
מודדים 12,600 46 0 32 12 2 1,670 128 617 746 179
מוכרים אחרים 4,670 239 4 4 226 5 9,764 728 3,605 3,858 1,573
מוכרים בחנויות 4,658 1,292 369 629 0 294 134,334 14,760 39,509 60,670 19,395
מורי דרך 4,941 29 8 14 7 0 6,088 936 1,112 3,343 697
מורים בחינוך מיוחד 7,072 37 6 12 19 0 714 189 172 301 52
מורים במוסדות אחרים 6,147 66 0 0 66 0 23,850 3,606 5,172 12,039 3,033
מורים בעל תיכוני 4,800 21 0 4 17 0 2,559 676 599 1,044 240
מורים ועובדי חינוך אחרים 8,796 553 1 511 35 6 5,111 2,058 684 1,999 370
מזכירות 5,716 673 165 146 305 57 59,434 6,981 12,820 33,048 6,585
מחסנאים 5,645 641 89 46 429 77 33,091 1,950 8,453 16,177 6,511
מטפלים בילדים 6,003 57 8 3 25 21 4,516 1,036 1,043 2,014 423
מטפלים סיעודיים 4,657 1,483 262 948 0 273 69,131 5,807 21,289 28,584 13,451
מייצרי בטון 4,632 65 0 2 48 15 2,004 324 1,111 469 100
מייצרי כלי מתכת 4,959 138 12 67 34 25 3,625 143 2,034 808 640
מכונאי מטוסים וכלי שיט 4,500 53 0 1 52 0 1,441 213 381 696 151
מכונאי מכונות 6,476 26 5 10 7 4 4,999 58 2,157 1,343 1,441
מכונאי רכב 6,243 357 65 107 65 120 15,220 2,145 4,309 6,169 2,597
מלצרים 4,909 2,003 454 999 0 550 48,528 5,888 11,476 24,519 6,645
מנהלי אספקה 19,026 19 4 7 7 1 14,515 643 3,795 7,670 2,407
מנהלי חשבונות 7,284 514 103 87 289 35 51,122 3,766 12,539 30,099 4,718
מנהלי יצור 13,394 28 0 18 6 4 13,729 422 5,176 6,493 1,638
מנהלי כספים 14,012 20 1 9 10 0 14,800 1,296 2,671 10,022 811
מנהלי מחסן 7,445 59 0 15 40 4 16,900 1,130 3,033 11,145 1,592
מנהלי משאבי אנוש 14,197 15 1 1 13 0 9,350 1,430 1,600 5,835 485
מנהלי משק במוסדות 6,341 16 0 1 12 3 2,531 399 734 736 662
מנהלי עבודה בבניין 11,923 314 140 48 89 37 9,359 460 3,128 4,136 1,635
מנהלי עבודה בחקלאות 8,090 116 0 1 106 9 5,230 173 1,939 1,142 1,976
מנהלי עבודה בחשמל 8,543 15 0 2 13 0 6,743 230 1,919 3,360 1,234
מנהלי שיווק ופרסום 13,104 75 7 12 50 6 35,691 1,722 6,462 25,648 1,859
מנהלי שירותי מחשב 14,636 33 0 0 24 9 5,332 342 268 4,590 132
מנהלים אחרים 11,205 177 19 0 111 47 50,953 5,269 12,065 26,295 7,324
מנהלים בכירים אחרים 14,437 16 0 2 14 0 4,917 285 779 3,290 563
מנהלים כלליים בעסקי 14,237 67 17 9 38 3 36,962 2,602 6,683 25,585 2,092
מנופאים ומלגזנים 6,137 125 1 15 51 58 8,812 275 2,634 2,407 3,496
מנקי מכוניות וחלונות 5,271 214 0 180 0 34 2,217 180 834 798 405
מסגרים 5,648 836 92 240 240 264 19,744 1,142 9,323 5,685 3,594
מסדרי סחורות 4,553 1,042 91 13 412 526 19,238 2,438 5,522 7,675 3,603
מעבדי שבבים 6,619 635 54 266 173 142 9,289 142 4,845 2,605 1,697
מעצבים 6,229 129 29 34 63 3 14,352 1,508 2,719 8,211 1,914
מפעילי מכונות אריזה בתעשייה 4,841 28 3 9 4 12 2,394 84 884 604 822
מפעילי מכונות בבתי אריזה של תוצרת חקלאית 4,636 307 11 267 22 7 2,501 551 977 679 294
מפעילי מכונות לעיבוד עץ לרהיטים 7,374 38 0 18 6 14 587 65 172 262 88
מפעילי ציוד חפירה 7,042 37 0 20 12 5 6,729 1,111 2,844 1,301 1,473
מפעילי ציוד משרדי 5,155 97 19 61 0 17 10,095 807 2,324 5,185 1,779
מפעילי ציוד רפואי 5,845 63 3 20 40 0 4,779 749 1,183 2,400 447
מפעילי ציוד תקשורת ושידור 6,412 49 28 0 21 0 3,554 557 880 1,785 332
מפעילי תחנות כוח 10,479 24 0 24 0 0 609 32 132 269 176
מפקחים על עובדי מזכירות 8,429 44 2 9 33 0 20,260 2,017 3,214 13,723 1,306
מרכיבי אלמנטים טרומיים 4,984 325 34 228 48 15 2,290 505 894 622 269
מרצים במדעי הטבע 12,838 30 10 3 14 3 4,763 849 1,118 2,279 517
מרצים בצ"נ 16,754 72 0 39 33 0 3,401 389 713 2,236 63
מתווכי דיור 12,132 51 0 40 7 4 10,722 684 1,554 7,397 1,087
מתקיני ציוד טלפון 7,500 16 0 14 2 0 4,749 391 830 2,985 543
מתקני טלביזיות וכדומה 7,656 16 2 6 8 0 3,047 80 1,138 1,263 566
מתקנים ומתקינים של מכשירים מדויקים 5,000 19 6 2 11 0 716 25 264 181 246
נגרי בניין 4,970 116 46 4 33 33 2,861 171 903 1,425 362
נגרי רהיטים 6,140 296 97 17 70 112 8,173 1,491 3,407 2,574 701
נהגי אוטובוסים 6,334 269 9 21 229 10 15,446 3,062 4,706 5,933 1,745
נהגי מוניות 5,684 375 53 0 322 0 19,394 3,521 4,085 9,382 2,406
נהגי משאיות 8,145 1,107 166 191 369 381 39,907 4,128 13,301 14,491 7,987
נהגי קטנועים 5,472 266 12 63 189 2 4,143 349 625 2,541 628
נהגים 5,613 386 53 70 219 44 14,951 1,644 4,549 7,346 1,412
נהגים אחרים 5,011 83 0 70 13 0 4,068 343 613 2,495 617
נותני שירותים ברחוב 4,891 79 0 78 1 0 559 71 160 223 105
סבלים 4,464 206 16 12 159 19 6,024 466 1,433 2,899 1,226
סדרנים 4,647 142 2 21 0 119 1,998 142 381 1,134 341
סוכני ביטוח 6,859 60 1 9 50 0 10,407 160 2,971 6,272 1,004
סוכני מכירות 7,968 588 272 267 0 49 54,616 4,302 10,512 33,398 6,404
סוכני נסיעות 7,356 29 0 1 20 8 6,398 408 927 4,414 649
סוכני פרסום 10,016 37 0 0 37 0 2,532 161 367 1,747 257
ספורטאים ומדריכי ספורט 8,500 120 17 20 73 10 13,432 1,095 2,482 9,122 733
ספרים 4,853 146 0 8 138 0 13,778 1,531 4,034 6,154 2,059
סתתים 6,080 69 4 7 47 11 2,000 200 365 1,177 258
עובדי בידוד 4,784 74 41 0 0 33 970 214 379 263 114
עובדי ביטחון אחרים 5,006 1,578 311 582 584 101 38,134 5,617 9,559 15,642 7,316
עובדי הוראה אחרים 7,938 133 8 3 77 45 1,152 407 297 350 98
עובדי חשבונות 5,754 63 14 17 29 3 8,961 533 1,770 6,075 583
עובדי יצור ממתקים 4,511 48 0 1 4 43 1,024 109 452 232 231
עובדי מטבח וניקיון במשרדים ומוסדות 4,977 1,630 510 845 0 275 66,503 7,704 17,772 27,484 13,543
עובדי מעבדה ביולוגית 5,163 29 0 22 6 1 994 400 133 389 72
עובדי ניקיון בבתים פרטיים 5,653 32 1 0 29 2 3,309 419 950 1,320 620
עובדי ניקיון ברחובות 4,790 104 0 0 103 1 4,242 344 1,596 1,527 775
עובדי עץ אחרים 6,935 36 0 0 32 4 2,348 140 741 1,170 297
עובדי עץ ונגרים בצ"נ 6,733 131 17 2 102 10 2,149 239 629 960 321
עובדי תרופות וקוסמטיקה 4,734 99 5 49 30 15 3,311 155 1,145 584 1,427
עובדים באריזה ביד 4,624 217 1 175 30 11 12,318 890 4,469 3,285 3,674
עובדים בגידול מטעים (כולל פרי הדר) 5,656 120 120 0 0 0 3,348 247 821 1,971 309
עובדים בגידולי שדה 4,789 343 0 62 173 108 3,214 0 1,890 419 905
עובדים בהכשרת קרקע 5,454 109 16 23 6 64 815 19 430 201 165
עובדים ביצור בשר ודגים 4,660 15 0 13 1 1 1,212 129 535 274 274
עובדים בלתי-מקצועיים במיון ביד 4,457 137 0 111 0 26 1,133 92 426 408 207
עובדים במוצרי חלב 5,209 44 0 2 42 0 1,610 172 710 364 364
עובדים במשתלות 5,771 825 206 43 0 576 11,794 1,837 4,803 2,395 2,759
עובדים בשירותי אוכל 7,126 49 3 2 41 3 15,634 1,583 3,285 8,020 2,746
עובדים מקצועיים אחרים בחקלאות 4,975 202 0 46 118 38 1,389 102 341 818 128
עובדים סוציאלים 7,119 77 5 26 22 24 5,622 519 1,232 3,276 595
עובדים פרה רפויים אחרים 8,327 387 12 243 123 9 13,434 1,446 3,131 7,354 1,503
עורכי דין 7,759 317 37 51 220 9 34,998 2,287 3,870 26,269 2,572
עיתונאים 7,519 22 2 1 15 4 19,888 3,806 1,582 13,448 1,052
פועלי ייצור זכוכית 4,569 16 10 5 0 1 547 0 277 139 131
פועלי ייצור טקסטיל אחרים 4,761 32 1 7 2 22 209 38 15 120 36
פועלי ייצור כימיה אחרים 4,946 21 0 4 8 9 1,411 100 269 801 241
פועלי ייצור מוצרי פלסטיק 5,063 266 15 116 107 28 5,108 131 3,109 1,069 799
פועלי ייצור מינראלים אחרים 6,182 46 0 6 40 0 676 109 375 158 34
פועלי ייצור מכונות ומכונאים אחרים 4,948 77 2 65 9 1 1,739 60 384 895 400
פועלי ייצור מלט 4,830 40 0 23 3 14 1,391 12 829 506 44
פועלי יצור אחרים בתעשיית המזון 4,847 40 1 20 7 12 1,302 234 93 748 227
פועלי יצור באלקטרוניקה 4,955 312 8 151 110 43 11,539 377 5,210 3,212 2,740
פועלי יצור ציוד חשמל 5,169 167 29 20 83 35 2,981 397 971 951 662
פועלי כבישים 5,423 32 11 5 16 0 677 16 357 167 137
פועלים בייצור מוצרי נייר 5,655 45 1 8 26 10 2,057 17 1,226 748 66
פועלים בייצור נייר 4,663 32 4 6 21 1 657 6 391 239 21
פועלים בייצור צמיגים 5,937 38 0 22 14 2 1,421 59 550 532 280
פועלים בעיבוד מתכת גולמית בצ"נ 4,852 66 0 13 18 35 599 44 147 353 55
פועלים בתהליכי ייצור פלסטיק וגומי 4,880 40 1 13 13 13 1,960 152 466 943 399
פועלים בתעשיית פירות וירקות 5,482 77 0 30 40 7 1,252 134 552 283 283
פועלים לא מקצועיים בבינוי 5,014 1,189 540 153 359 137 7,392 325 5,346 1,158 563
פועלים לא מקצועיים בחקלאות 4,708 191 4 52 50 85 643 28 465 101 49
פועלים לא מקצועיים בתעשייה 4,502 47 0 13 34 0 8,598 414 2,949 3,212 2,023
פחחים 7,080 120 5 26 85 4 5,035 801 1,818 1,643 773
פסיכולוגים 7,016 27 0 0 27 0 7,636 873 1,601 5,021 141
פקידי בנק 5,994 44 33 0 10 1 23,349 2,356 3,739 15,543 1,711
פקידי השמה 8,682 24 3 2 17 2 3,224 501 527 1,703 493
פקידי זכאות ורישוי 5,889 101 1 12 88 0 3,205 324 708 1,830 343
פקידי משרד 5,275 765 144 161 358 102 39,996 3,722 9,286 22,499 4,489
פקידי נסיעות, ביטוח ופרסום 4,801 318 98 37 175 8 12,315 1,266 2,276 7,953 820
פקידי קבלת קהל 5,241 138 14 5 82 37 24,914 1,781 5,650 14,031 3,452
פקידי תעבורה 6,215 33 0 0 33 0 3,466 498 1,231 1,144 593
פקידים העובדים מחוץ למשרד 4,654 291 0 165 119 7 8,859 1,200 2,045 4,706 908
פקידים מפקחים אחרים 6,691 91 2 2 55 32 11,872 1,846 1,942 6,270 1,814
פקידים מפקחים על קבלת קהל 9,286 37 0 16 21 0 11,510 823 2,610 6,482 1,595
פקידים מפקחים על קופאים ופקידי בנק 7,000 27 0 0 27 0 8,713 975 1,264 5,651 823
צבעים אחרים 10,143 65 1 4 47 13 3,181 481 1,127 1,102 471
צבעים בבניין 5,740 122 31 19 23 49 5,079 456 3,340 927 356
צלמים 4,712 45 1 27 7 10 5,760 425 660 4,452 223
קוטפים 4,595 675 68 374 126 107 2,320 17 1,213 370 720
קוסמטיקאים 4,923 90 9 0 81 0 14,120 1,376 1,486 7,485 3,773
קופאים 4,627 1,320 147 73 405 695 23,560 1,815 6,884 11,810 3,051
קלדנים 5,516 42 32 0 10 0 4,241 763 302 2,437 739
קניינים 13,631 22 2 9 11 0 7,642 710 1,350 4,116 1,466
קצבים 4,971 363 4 67 183 109 3,574 381 1,577 808 808
ראשי מחלקות בבתי כלבו 9,380 25 2 1 20 2 5,587 519 987 3,009 1,072
רואי חשבון 10,455 129 16 3 97 13 16,427 1,662 3,628 9,379 1,758
רופאי שיניים 15,414 39 3 24 12 0 4,433 553 942 2,285 653
רופאים 11,573 151 24 25 97 5 25,495 2,780 6,920 11,389 4,406
רוקחים 7,833 40 0 0 8 32 6,011 1,430 1,356 2,924 301
רצפים 6,811 476 151 38 283 4 4,254 420 2,245 1,169 420
רתכים 6,755 569 105 77 147 240 7,738 292 3,536 1,202 2,708
שומרים 4,856 239 17 29 181 12 11,997 1,760 4,282 4,691 1,264
שחקנים ורקדנים 5,270 117 20 0 20 77 3,185 318 581 1,875 411
שליחים 5,201 286 4 0 282 0 2,996 213 571 1,701 511
שמאים 8,202 96 0 0 96 0 2,360 141 745 1,175 299
שרברבים 5,641 831 54 383 313 81 11,905 1,436 5,084 2,786 2,599
שרטטים 5,834 223 68 25 88 42 5,500 228 1,808 2,708 756
תופרים 4,712 109 0 45 45 19 5,105 244 2,017 1,848 996
תמחירנים 8,341 61 1 24 36 0 2,316 113 329 1,792 82
תרפיסטים 5,101 30 0 15 11 4 7,706 1,141 2,038 3,720 807